18/12/2013

NOWOŚĆ Podręcznik z historii do klas dwujęzycznych

Exploring the past since 1918 - podręcznik historii w języku angielskim dla LO dopuszczony przez MEN

Informacje znajdziecie na  http://www.sop.torun.pl/

NOWOŚĆ Podręcznik z geografii do klas dwujęzycznych (gimnazjum i liceum)

Podręczniki są zgodne z nową reformą programową.

Informacje znajdziecie na   http://www.sop.torun.pl/

29/11/2013

Alternatives to traditional homework

http://www.educatorstechnology.com/2013/06/awesome-chart-for-teachers-alternatives.html

Konkurs o Europejskie Nagrody eTwinning 2014

http://www.etwinning.pl/aktualnosci/konkurs-o-europejskie-nagrody-etwinning-2014

Publications

November 2013 English Teaching Professional  Issue 89, p.12

'Children of the century'
Barbara Muszyńska praises the benefits of bilingual education.


............................................................................................

October 2013 Modern English Teacher, Vol. 22 Issue 4, p.56

'Educating a bilingual brain'
In this article Barbara Muszyńska describes the influence of learning a Second language on one's brain. She aims to explain the possible positive effects on cognitive and linguistic functioning in bilinguals in the view of the resent research.
...

03/08/2013

NOWOŚĆ! studia podyplomowe kształcenie przedmiotowo językowe typu CLIL. Nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy.

Studia podyplomowe Kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (www.dsw.edu.pl)

http://studiapodyplomowenauczaniedwujezyczne.blogspot.com/

Studia adresowane są do:

nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych kl IV-VI, gimnazjach oraz liceach, którzy uczą przedmiotów (np. historia, biologia, fizyka, geografia) oraz nauczycieli języka angielskiego chcących prowadzić przedmiot w języku angielskim lub uczących w klasach dwujęzycznych i pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia zostały stworzone zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej (2010) dotyczącymi tworzenia oraz implementacji programów edukacji dwujęzycznej w Europie, kładą nacisk na zdobywanie wiedzy w zakresie nauczania dwujęzycznego, różnych teorii i modeli, ale również wspólnego zdobywania wiedzy, wspólnego planowania zajęć oraz refleksji dotyczącej własnego warsztatu pracy. Mają za cel podniesienie kompetencji w zakresie
- języka obcego,
- metodyki nauczania dwujęzycznego,
- znajomości merytorycznej przedmiotu w języku obcym.

Studia prowadzone są w trybie blended-learning, dzięki temu łączą tradycyjne metody pracy takie jak zajęcia prowadzone podczas weekendowych zjazdów (raz w miesiącu) wraz z nowoczesnymi narzędziami takimi jak e-learning.

Czas trwania studiów: 2 semestry

NILE Norwich Institute for Language Education


NILE is a specialist teacher development institute to provide courses of the highest quality for teachers from all over the world.

16/04/2013

Cumbria CLIL education development

GREAT COURSE in the UK:

http://www.cumbriaclil.com/index.html

You can apply for a Commenius grant!

I highly reccommend it.

07/04/2013

Warsaw School

WARSAW SUMMER SCHOOL
British Culture
Content and Language Integrated Learning
Student’s Brain and Group Psychology
27 – 30 sierpnia 2013
Collegium Civitas, Pałac Kultury, Warszawa
Simeon Wren, Barbara Muszyńska, Luiza Wójtowicz-Waga

09/01/2013

KURS Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo Językowe


Kurs Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo Językowego typu  CLIL (Content and Language Integrated Learning) dla nauczycieli języków obcych prowadzących zajęcia z przedmiotów oraz nauczycieli przedmiotów prowadzących zajęcia w języku obcym, pracujących w gimnazjach i liceach.

Miejsce:  INTERNATIONAL HOUSE Wroclaw

http://www.ih.com.pl/wroclaw/tkt:_clil_test,942.html 

Liczba uczestników: min 5 max 10

spotkania w piątki od  15:30 do 18:30  (3 godz)   x 8 spotkań  =  Total 24 godziny

Daty:  08.02.2013 – 29.03.2013  lub   12.04.2013 – 07.06.2013  (oprócz 03.05.13) kolejne planowane kursy odbędą się jesienią 2013.

Koszt: 1250 PLN

Kurs prowadzony jest w języku polskim.

Podczas kursu uczestnicy:

  • zapoznają się z koncepcją teoretyczną zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego typu CLIL,
  • zbadają co do zaoferowania ma CLIL jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, integrację przedmiotową, wybór materiałów dydaktycznych, planowanie lekcji, technik stosowanych podczas zajęć,
  • przeanalizują oraz ocenią materiały i ich wykorzystywanie podczas lekcji,
  • zapoznają się z koncepcją oceniania uczniów w zintegrowanym kształceniu językowo-przedmiotowym typu CLIL,
  • rozważą kwestie dotyczące:

                -umiejętności kognitywnych, umiejętności uczenia się oraz strategii uczenia się, na różnych
                 przedmiotach
                -świadomości międzykulturowej i językowej

                -wymagań języka względem zadań z danych przedmiotów

                -scaffolding - pomocy uczniom w lepszym rozumieniu treści danego przedmiotu i języka

IH CLIL blended learning course


IH blended learning CLIL course supports teachers planning to take the Cambridge ESOL TKT: CLIL test.

The first and last week of the course is online, your time commitment will be from approximately 10 to 15 hours per week.

The second week is face to face, at INTERNATIONAL HOUSE Wroclaw. There are 20 contact hours.
Monday – Thursday  9:30-11:30, 11:45-13:15, 14:00-15:30.

3 week course – 3 modules

Module 1 online – CLIL as a theoretical concept + test practice

Module 2 face to face – Transforming theory into practice. Evaluation and assessment issues in CLIL + test practice

Module 3 online – Exam practice  - Mock Test

Dates:
Online              28th Jan 2013 – 02nd Feb 2013
Face to face    04th Feb 2013 – 07th Feb 2013
Online              11th Feb 2013 – 15th Feb 2013
OR:
Online             15 Apr 2013 - 19 Apr 2013
Face to face    22 Apr 2013 - 25 Apr 2013
Online             29 Apr 2013 - 03 May 2013
OR:
Online             12th Aug 2013 – 17th Aug 2013
Face to face   19th Aug 2013 – 23rd Aug 2013
Online             26th Aug 2013 – 30th Aug 2013

Cost:
1700 PLN
+ the cost the TKT: CLIL test, which can be taken at any Teacher Training Centre in the world.
The cost of the TKT: CLIL test is 250 zl (about £48)

FOR MORE DETAILS:
 http://www.ih.com.pl/wroclaw/blended,943.html