Współpraca / Cooperation

Współpracuję z wieloma placówkami edukacyjnymi, jestem otwarta na nowe wyzwania. Chętnie dzielę się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi.

basia.muszynska@gmail.com

Barbara Muszyńska, jest freelancerem, pedagogiem terapeutą, metodykiem nauczania języka angielskiego, nauczycielem języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi oraz osobami dorosłymi. Posiada  kwalifikacje Uniwersytetu Cambridge, CPE (Certificate of Proficiency in English), DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults), CELTYL (Younger Learner Extension to CELTA), uprawniające do nauczania języka angielskiego. Jest akredytowanym egzaminatorem Cambridge do egzaminów ustnych FCE oraz CAE oraz współautorką kursu językowego dla dzieci Footprints, wydawnictwa Pearson Longman. W ostatnim czasie związała się z wydawnictwem Macmillan, dla którego pisze materiały dla dzieci do nauki języka angielskiego.
Z pasją prowadzi zajęcia z ‘metodyki nauczania języka angielskiego dzieci w klasach młodszych’ w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, gdzie pełni funkcję  kierownika studiów podyplomowych z zakresu nauczania języka angielskiego. Jest również autorką kursu TKT: CLIL (Content and Language Integrated Learning) online, dla nauczycieli przedmiotów oraz języka angielskiego dla International House we Wrocławiu.
Główne obszary zainteresowań: CLIL oraz wielojęzyczna i międzykulturowa edukacja w Europie (związane z jej doktoratem na Uniwersytecie w Cordobie w Hiszpanii).
……………………………………………

I cooperate with many educational institutions and am open to new challenges and opportunities. I enjoy the possibility of being able to share my knowledge and experience with other professionals.

basia.muszynska@gmail.com

Barbara Muszyñska is a freelancer, an educational psychologist and an ESL teacher and teacher trainer with hands-on experience of teaching children and adults. she obtained the CPE Cambridge, and DELTA Cambridge qualifications to teach English as a second language. She’s an accredited Cambridge speaking examiner for FCE and CAE. She was the co-author of the Footprints WBs for younger learners, and well as other educational materials such as tips for teaching students with dyslexia for Skyprimary Teacher’s Book for Pearson Longman.


Currently, she teaches the 'methodology of English language teaching to younger learners' at the University of Lower Silesia in Wroclaw. She is also the Head of two postgraduate courses Teaching English in the primary and kindergarten sector and Content and Language Integrated Learning.She also cooperates with the International House Teacher Training Centre in Wroclaw, Poland, where she has developed a CLIL (Content and Language Integrated Learning) online course for content and language teachers. She has recently started working as a materials writer for Macmillan Pl.


Her main interests CLIL and the multilingual and intercultural education in Europe are related to her PhD research at the University of Cordoba in Spain.