18/12/2013

NOWOŚĆ Podręcznik z historii do klas dwujęzycznych

Exploring the past since 1918 - podręcznik historii w języku angielskim dla LO dopuszczony przez MEN

Informacje znajdziecie na  http://www.sop.torun.pl/