03/08/2013

NOWOŚĆ! studia podyplomowe kształcenie przedmiotowo językowe typu CLIL. Nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy.

Studia podyplomowe Kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu (www.dsw.edu.pl)

http://studiapodyplomowenauczaniedwujezyczne.blogspot.com/

Studia adresowane są do:

nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych kl IV-VI, gimnazjach oraz liceach, którzy uczą przedmiotów (np. historia, biologia, fizyka, geografia) oraz nauczycieli języka angielskiego chcących prowadzić przedmiot w języku angielskim lub uczących w klasach dwujęzycznych i pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Studia zostały stworzone zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej (2010) dotyczącymi tworzenia oraz implementacji programów edukacji dwujęzycznej w Europie, kładą nacisk na zdobywanie wiedzy w zakresie nauczania dwujęzycznego, różnych teorii i modeli, ale również wspólnego zdobywania wiedzy, wspólnego planowania zajęć oraz refleksji dotyczącej własnego warsztatu pracy. Mają za cel podniesienie kompetencji w zakresie
- języka obcego,
- metodyki nauczania dwujęzycznego,
- znajomości merytorycznej przedmiotu w języku obcym.

Studia prowadzone są w trybie blended-learning, dzięki temu łączą tradycyjne metody pracy takie jak zajęcia prowadzone podczas weekendowych zjazdów (raz w miesiącu) wraz z nowoczesnymi narzędziami takimi jak e-learning.

Czas trwania studiów: 2 semestry