09/01/2013

KURS Zintegrowane Kształcenie Przedmiotowo Językowe


Kurs Zintegrowanego Kształcenia Przedmiotowo Językowego typu  CLIL (Content and Language Integrated Learning) dla nauczycieli języków obcych prowadzących zajęcia z przedmiotów oraz nauczycieli przedmiotów prowadzących zajęcia w języku obcym, pracujących w gimnazjach i liceach.

Miejsce:  INTERNATIONAL HOUSE Wroclaw

http://www.ih.com.pl/wroclaw/tkt:_clil_test,942.html 

Liczba uczestników: min 5 max 10

spotkania w piątki od  15:30 do 18:30  (3 godz)   x 8 spotkań  =  Total 24 godziny

Daty:  08.02.2013 – 29.03.2013  lub   12.04.2013 – 07.06.2013  (oprócz 03.05.13) kolejne planowane kursy odbędą się jesienią 2013.

Koszt: 1250 PLN

Kurs prowadzony jest w języku polskim.

Podczas kursu uczestnicy:

  • zapoznają się z koncepcją teoretyczną zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego typu CLIL,
  • zbadają co do zaoferowania ma CLIL jeśli chodzi o rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, integrację przedmiotową, wybór materiałów dydaktycznych, planowanie lekcji, technik stosowanych podczas zajęć,
  • przeanalizują oraz ocenią materiały i ich wykorzystywanie podczas lekcji,
  • zapoznają się z koncepcją oceniania uczniów w zintegrowanym kształceniu językowo-przedmiotowym typu CLIL,
  • rozważą kwestie dotyczące:

                -umiejętności kognitywnych, umiejętności uczenia się oraz strategii uczenia się, na różnych
                 przedmiotach
                -świadomości międzykulturowej i językowej

                -wymagań języka względem zadań z danych przedmiotów

                -scaffolding - pomocy uczniom w lepszym rozumieniu treści danego przedmiotu i języka