08/09/2012

study visits / wizyty studyjne

Warto skorzystać. Każdy ma taką możliwość raz na dwa lata:

http://sv.org.pl/